WOZ bezwaar Neerijnen

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak ontvang je aan het begin van het jaar de nieuwe WOZ-waarde. De WOZ is: een geschatte marktprijs van een woning. Met behulp van de vastgestelde woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend Zoals de jaarlijkse OZB maar ook het eigenwoningforfait. Geeft de gemeente een te hoge waarde, en heb je plannen voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde in Neerijnen? Op dit portaal lees je praktische info over de verschillende mogelijkheden.

 • De gemeente West Betuwe begroot jaarlijks de verwachte waarde van elk huis.
 • Op basis van deze huizenprijs zullen de gemeentelijke heffingen worden berekend.
 • Het is dus slim om hier scherp op te zijn zodat je niet teveel betaalt aan de gemeente.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is een afgeleide van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je het gevoel hebt dat de WOZ niet juist is dan kun jij bezwaar maken bij gemeente. De maximaal termijn om dit te doen is 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, maar er zijn ook tal van juristen die dit graag voor je doen. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Neerijnen 2024

Ieder jaar krijg jij een WOZ-beschikking. Statistieken doorzoeken over de gemiddelde WOZ-waarde en de hoogte van diverse gemeentelijke heffingen? In de onderstaande tabel verstrekken we een samenvatting van de gemiddelde woonlasten in Neerijnen (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op dit platform lees je ook meer informatie over WOZ-waarde inzien .

ProvincieGelderland
GemeenteWest Betuwe
Postcode4182
Netnummer0418 (+31418)
Gemiddelde WOZ-waarde€299.000
OZB-tarief woningen0,1251%
Gemiddeld betaalde OZB€373
Rioolheffing€345
Afvalstoffenheffing€291
Totale woonlasten€1009
Tabel met gemiddelde WOZ, OZB en gemeentelijke heffingen in Neerijnen.

Stel je voor: je beschikt over een eigen huis in de gemeente West Betuwe. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €296.000. Je betaalt dan aan OZB (onroerendezaakbelasting) €296.000 x 0,1251% = €370.

Moeiteloos bezwaar tegen een hoge WOZ maken?

Doe de gratis waardescan en kijk wat jij kunt besparen

Bezwaar maken WOZ: waarom en hoe werkt het?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Neerijnen? Je kunt een bezwaar indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die je op de beschikking ziet staan. In het 5-stappenplan hieronder maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Neerijnen uitgevoerd kan worden.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Bekijk de beschikking

  Het aanslagbiljet van de gemeente valt in januari, februari of maart op de mat. Of gebruik de website wozwaardeloket.nl om te zien of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Ook de geschiedenis van de laatste jaren is in te zien.

 2. Taxatieverslag openen

  Het beschikbare taxatierapport kan je raadplegen via het WOZ-loket Neerijnen. Vermoedelijk is een DigiD account vereist. Deze verslaglegging draagt bij aan de berekening van de geregistreerde woningwaarde.

 3. Onderzoek marktprijs

  Weeg af of de vastgestelde waarde wel realistisch is. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met referentiewoningen. Controleer of deze objecten in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze heel andere kenmerken hebben. Een reden kan zijn dat ze op een goede plek gebouwd zijn (ligging) of als er sprake is van vervuilde grond.

 4. Begin met de bezwaarprocedure

  Het indienen van het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een alternatieve taxatie. Voor het gemak zijn online verschillende voorbeeldbrieven te vinden. Steeds vaker kan je ook eerst even een belletje doen naar de gemeente.

 5. Wacht op bevestiging van de gemeente

  Je gemeente heeft t/m het einde van het desbetreffende jaar met een inhoudelijke reactie op het bezwaar te komen. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kan je via de rechtbank alsnog in beroep gaan met een advocaat.

Mijn WOZ-waarde opvragen

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via www.wozwaardeloket.nl. Op deze site vind je in een handomdraai jouw woning terug. Je ziet hier ook de waarde van de laatste paar jaar. De huidige waarde van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het gestandaardiseerde taxatierapport wordt uitgelegd hoe deze waardes zijn berekend. Het WOZ-rapport is alleen voor jou, en vind je via het loket van de gemeente. In de tabel hieronder kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van enkele jaren terug.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€299.0006,0%
2019€282.000
2018
2017
2016
2015
Actuele WOZ-waardes in de gemeente West Betuwe.

Ja, ik wil gratis bezwaar maken tegen de WOZ.

Realiseer direct een lagere OZB

woz-waarde-neerijnen-4182

Woningtaxatie in Neerijnen

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan kan je bezwaar indienen. Het bezwaarschrift WOZ Neerijnen zal een stuk overtuigender zijn met een vakkundig taxatierapport. Via een WOZ contra taxatie heb je een grotere kans om in het gelijk gesteld te worden. Dit is namelijk een betrouwbare analyse jouw huis minder / meer waard is dan de gemeente aangeeft. Het tarief van een WOZ-taxatierapport in Neerijnen bedraagt circa €220. Krijg je gelijk, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport (maximaal €242).

Taxateurs in de regio vergelijken
In de volgende tabel vind je de gegevens van taxateurs en makelaars in Neerijnen die jou kunnen voorzien van een uitgebreid taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Zoek ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Waardenburg, Tuil, Haaften, Hellouw en Herwijnen.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
WOZ betekent wet Waardering Onroerende Zaken. Elke woning of bedrijfspand krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Deze waarde baseert men op het jaarlijkse taxatierapport van 2024. De WOZ-waarde wordt gebruikt als basis voor berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van het vastgoed op 1 januari 2023 en komt tot stand door onderwerpen als: oppervlakte, grootte, ligging, onderhoudsniveau, bouwjaar, type woning en de verkoopprijs van vergelijkbare woningen.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
In het eerste kwartaal van 2024 ontvang je de WOZ-beschikking in Neerijnen. In deze gemeentelijke beschikking bekijk je de huidige woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting (ozb) en afval / riool bijdrage. Tevens gebruikt het waterschap deze data. Je gebruikt ze ook voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Wat wordt er bedoeld met de OZB-belasting?
Dit is de onroerende-zaakbelasting die huiseigenaren jaarlijks betalen aan de gemeente. Ben jij de bezitter dan een huis? In dat geval krijg je aan het begin van het jaar een gecombineerde aanslag (in de eerste maanden van het jaar). Daarin staat bijvoorbeeld de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1251% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Neerijnen. Als woningeigenaar betaal je gemiddeld €373.

Hoe wordt de WOZ-waarde van mijn woning berekend?
De waarde wordt door de gemeente berekend d.m.v. objectieve criteria. Zo wordt er gekeken naar thema’s als: plek van de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudsniveau en verkoopcijfers van huizen in de omgeving in de regio. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van betrouwbare woninggegevens.

Hoe kan ik het taxatieverslag opvragen?
Als je de aanslag van de gemeente binnen hebt gekregen is tevens het taxatieverslag beschikbaar voor inzage. Deze kan je bekijken via de online omgeving van de gemeente (www.westbetuwe.nl). In het taxatierapport staan alle gebruikte onderdelen zoals; bouwjaar, type object, grootte van het pand, oppervlakte van het perceel, bijgebouwen, adresgegevens. In zo’n taxatieverslag vind je ook een overzicht met transactiecijfers van soortgelijke woningen die rond de peildatum van eigenaar zijn gewisseld.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Neerijnen?
De bezwaarprocedure kan je starten in een termijn van 6 weken na datum van de WOZ-beschikking. Doorzoek het taxatieverslag online en ga na of de aangehaalde woningen in de wijken inderdaad gelijkwaardig zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Kies ervan voor een bezwaarschrift aan te leveren bij de gemeente (uiteraard met goede argumenten). Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Waarom moet ik een bezwaar indienen?
Als je denkt dat de WOZ te hoog is dan kan je een bezwaarschrift schrijven en indienen. Het gevolg van de bezwaarprocedure is dat de gemeente de waarde bijstelt. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Let op: wil je jouw woning te koop zetten? Dan gelden er andere belangen. Geïnteresseerden checken doorgaans eerst de WOZ-waarde om te bepalen wat ze gaan bieden. Een lagere waardering onroerende zaken in Neerijnen kan de verkoopkansen verkleinen.

Plaats een reactie