WOZ bezwaar Mierlo

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een woning, bedrijfspand of een andere onroerende zaak ontvang je in de eerste 3 maanden van het jaar een brief met de WOZ-waarde van jouw woning. De WOZ wil zeggen een inschatting van de waarde van een pand door de gemeente. Door gebruik te maken van deze woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend zoals de onroerendezaakbelasting (OZB) en het eigenwoningforfait voor de IB. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Mierlo? Hier kan je aan de slag met handige info over hoe dit werkt.

 • De gemeente Geldrop-Mierlo raamt ieder jaar de marktwaarde van een object.
 • Op basis van deze huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • We raden altijd aan om hier elk jaar goed naar te kijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die in 2024 wordt toegestuurd is een schatting van de marktwaarde van je woning op peildatum 1 januari 2023.
 • Als je veronderstelt dat de WOZ niet juist is dan kun jij bezwaar aantekenen. Dit moet kenbaar gemaakt worden binnen 6 weken nadat je de beschikking hebt gekregen.
 • Je kunt dit zelf doen, echter is het ook uit te besteden aan een jurist. Vaak hanteren ze een ‘no-cure-no-pay’ strategie.

WOZ waarde Mierlo 2024

Elke woningbezitter krijgt een WOZ-beschikking. Benieuwd naar de gemiddelde WOZ-waarde en welke andere woonlasten er zijn? In het schema hieronder verstrekken we een overview van de recente woonlasten in Mierlo (waarbij we inzoomen op een meerpersoonshuishouden). Op deze website kun je ook verder lezen over WOZ belastingen.

ProvincieNoord-Brabant
GemeenteGeldrop-Mierlo
Postcode5731
Netnummer0492 (+31492)
Gemiddelde WOZ-waarde€279.000
OZB-tarief woningen0,0778%
Gemiddeld betaalde OZB€217
Rioolheffing€188
Afvalstoffenheffing€298
Totale woonlasten€703
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Mierlo.

Calculatie: je hebt een koopwoning in de gemeente Geldrop-Mierlo. De WOZ-waarde is vastgesteld op €245.000. De hoogte van de onroerendezaakbelasting komt dan uit op €245.000 x 0,0778% = €191.

No-cure-no-pay WOZ-bezwaar maken?

Start met de bezwaarcheck en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: informatie en uitleg

Word jij geconfronteerd met een te hoge WOZ-waarde in Mierlo? Dan kan je vrij eenvoudig een bezwaar indienen. Doe dit altijd binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In onderstaande stappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Mierlo aangevlogen dient te worden.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Het aanslagbiljet afwachten

  Het gemeentelijke aanslagbiljet krijg je aan het begin van elk jaar. Of ga even naar wozwaardeloket.nl (van de Rijksoverheid) om op te vragen of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag inzien

  Het samengestelde taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Mierlo. Over het algemeen moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Deze documentatie is een toelichting op de geregistreerde woningwaarde.

 3. Evalueer woningprijs

  Weeg af of de waarde correct is. De heffingsambtenaar kijkt onder andere naar verkoopbedragen van vergelijkbare huizen rond de peildatum. Evalueer of deze woonhuizen in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis, of dat ze significant verschillen. Dat kan voorkomen doordat ze groter zijn of wanneer er sprake is van bodemverontreiniging.

 4. Maak bezwaar

  Het WOZ-bezwaar maken moet je binnen 6 weken doen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een professionele woningtaxatie. Om je snel op te weg te helpen kan je gebruik maken van een voorbeeldbrief. Dikwijls kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Uitslag van het onderzoek afwachten

  De gemeente heeft het hele kalenderjaar de tijd om met een reactie op het bezwaar te komen. Kan jij je hier niet in vinden? Dan is er nog de mogelijkheid om te procederen in hoger beroep met een advocaat.

De WOZ-waarde inzien

Achterhalen wat de nieuwe WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via het officiële WOZ-waardeloket. Op die website is iedere openbare woning op te zoeken. Je treft hier ook de waarde van de afgelopen jaren. De vastgestelde waarde van onroerende zaken kan iedereen gewoon inzien. In het samengestelde taxatieverslag is in te zien op basis waarvan de waarde precies bepaald is. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. In de bijgaande tabel kan jij de gemiddelde woningwaarde inzien van de afgelopen jaren.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€279.0007,7%
2019€259.0007,5%
2018€241.0004,8%
2017€230.0002,2%
2016€225.0000,0%
2015€225.000
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Geldrop-Mierlo.

Ja, ik wil bezwaar indienen tegen mijn WOZ

Gratis bezwaar maken, in een paar minuten geregeld

woz-waarde-mierlo-5731

Woningtaxatie in Mierlo

Vind jij de nieuwe WOZ-waarde aan de hoge kant? Dan kan je bezwaar indienen. Jouw bezwaarschrift WOZ Mierlo komt nog beter over met een officieel taxatierapport. Met deze WOZ contra taxatie heb je een grotere kans dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Het is een heel betrouwbaar bewijs dat de woning minder waard is dan de gemeente aangeeft. De kostprijs van een WOZ-taxatierapport in Mierlo bedraagt circa €235. Wordt het bezwaar gegrond verklaard, en stellen ze de WOZ-waarde bij? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport, in 2024 is dat maximaal €242,00.

Taxateurs vergelijken
In de onderstaande lijst tref je contactgegevens van taxateurs en makelaars in Mierlo die je mogelijk willen helpen aan een uitgebreid taxatierapport om de WOZ beschikking te veranderen. Check ook vastgoedadviseurs in de regio zoals in Heusden, Ommel, Lierop, Nuenen en Geldrop.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Veelgestelde vragen

Wat houdt de WOZ-waarde in?
Met WOZ bedoelen we de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huizenbezitter krijgt elk jaar een nieuwe waardering toegestuurd. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De woningwaarde vormt de basis voor berekening van de heffingen. De WOZ 2024 is de commerciële waarde van een object op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van factoren als: oppervlakte, onderhoudsniveau, ligging, grootte, bijgebouwen, type woning en referentiewoningen die recent zijn verkocht.

Wat wordt bedoeld met een WOZ-beschikking?
In januari, februari of maart krijg je de WOZ-beschikking in Mierlo. In deze documenten bekijk je de ingeschatte woningwaarde en de daaraan gekoppelde gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (ozb) en afvalstoffenheffing. Ook het waterschap gebruikt deze gegeven. Ook gebruik je dit voor het berekenen van het eigenwoningforfait in de IB.

Hoe komt de OZB-belasting tot stand?
Dit is de onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Ben jij de bezitter dan een huis? Dan krijg je automatisch een gecombineerde aanslag (rond februari). Op het aanslagbiljet vind je onder andere de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,0778% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Mierlo. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €217.

Hoe wordt mijn WOZ-waarde bepaald?
Deze waarde wordt berekend a.d.h.v. beschikbare data. Men kijkt naar factoren zoals: plek van de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), onderhoudstoestand en 1 of meer vergelijkbare woningen in de nabije omgeving. Via het kadaster kun je een aanvraag doen voor de juiste woninggegevens.

Wat staat er in een taxatieverslag?
Indien je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je inzien in het WOZ-loket van de gemeente (www.geldrop-mierlo.nl). In dit PDF-bestand krijg je inzicht in de gebruikte gegevens als; bouwjaar, kadastrale gegevens, type object, oppervlakte van het perceel, adresgegevens, bijgebouwen. In dit taxatieverslag bekijk je eveneens verkoopgegevens van andere vergelijkbare woningen die rondom 1 januari 2023 zijn verkocht.

Hoe moet ik bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Mierlo?
De bezwaarprocedure kan je starten binnen 45 dagen nadat je de beschikking hebt gekregen. Informeer naar het actuele taxatieverslag en ga na of de referentie huizen in de wijken ook echt vergelijkbaar zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente inclusief onderbouwing. Hiervoor maak je eenvoudig gebruik van onze voorbeeldbrief of schakel een juridisch specialist in.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je denkt dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kun jij een bezwaarprocedure starten. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de waarde naar beneden wordt bijgesteld. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Vergeet niet: wil je jouw woning te koop zetten? Dan moet je een goede afweging maken. Investeerders hechten veel waarde aan de WOZ-waarde , en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Mierlo heeft dus veel invloed op de uiteindelijke verkoopprijs.

Plaats een reactie