WOZ bezwaar Damwâld

> Direct bezwaar maken

Als bezitter van een woning of bedrijfspand krijg je in januari, februari of maart de nieuwe vastgestelde WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van jouw woning. Door gebruik te maken van deze woningwaarde is de gemeente instaat heffingen op te leggen zoals de OZB beschikking en de hoogte van het eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting. Stelt de gemeente een te hoge waarde vast, en wil jij bezwaar indienen voor een lagere WOZ-waarde in Damwâld? Op deze website lees je praktische info over wat je moet doen.

 • De gemeente Dantumadiel raamt ieder jaar de verkoopprijs van een huis.
 • Door gebruik te maken van deze huizenprijs wordt de hoogte van verschillende belastingen bepaald.
 • We raden altijd aan om de aanslag kritisch te bekijken zodat de (gemeentelijke) belastingen binnen de perken blijven.
 • De WOZ-beschikking die begin 2024 op de mat valt is een indicatie van de woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je van mening bent dat de WOZ verkeerd is ingeschat dan kan je bezwaar aantekenen. Dit moet je doen binnen uiterlijk 6 weken na ontvangst van de beschikking.
 • Je kunt zelf een bezwaarschrift indienen, maar er zijn ook juristen die dit kunnen oplossen. Kies altijd voor een no-cure-no-pay afhandeling.

WOZ waarde Damwâld 2024

Aan het begin van het jaar krijg je de welbekende WOZ-beschikking. Benieuwd naar de gemiddelde WOZ-waarde en de tarieven van de gemeentelijke belastingen? In de tabel hieronder verstrekken we een indicatie van de gemiddelde woonlasten in Damwâld van een meerpersoonshuishouden. Op deze website tref je ook handige informatie over Nadeel lage WOZ-waarde.

ProvincieFriesland
GemeenteDantumadiel
Postcode9104
Netnummer0511 (+31511)
Gemiddelde WOZ-waarde€194.000
OZB-tarief woningen0,1915%
Gemiddeld betaalde OZB€370
Rioolheffing€203
Afvalstoffenheffing€251
Totale woonlasten€824
Schema met OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Damwâld.

Kostenberekening: je bezit een woning of bedrijfspand in de gemeente Dantumadiel. De gemeente heeft een WOZ-waarde berekent van €275.000. Je betaalt dan aan onroerendezaakbelasting €275.000 x 0,1915% = €527.

Eenvoudig en snel gratis bezwaar indienen?

Doe de gratis waardescan en kijk wat jij kunt besparen

Bezwaar maken WOZ: hoe moet ik dat doen?

Wil jij een verlaging afdwingen voor een te hoge WOZ-waarde in Damwâld? Dan kan je een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift moet binnen 1,5 maand, gerekend vanaf de dag na de dagtekening van het aanslagbiljet. In het bijgaande vijfstappenplan maken wij inzichtelijk hoe WOZ aanvechten in Damwâld aangevlogen dient te worden.

5-stappenplan voor een lagere WOZ-waarde

 1. Neem de beschikking door

  Het aanslagbiljet ontvang je (digitaal) in de eerste 3 maanden van het jaar. Of bezoek wozwaardeloket.nl om te achterhalen of de nieuwste waarde al beschikbaar is. Je vindt hier tevens de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag bekijken

  Het taxatierapport staat voor je klaar in het WOZ-loket Damwâld. Meestal moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Deze verslaglegging is een toelichting op de waarde die de heffingsambtenaar heeft vastgesteld.

 3. Evalueer woningprijs

  Weeg af of de waarde consistent is met de verkoopprijs. De heffingsambtenaar fundeert hun bevindingen met de verkoopprijs van vergelijkbare woningen. Controleer of deze woonobjecten dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat je eigenlijk niet mag vergelijken met jouw eigen huis. Een reden kan zijn dat ze gerenoveerd zijn of wanneer er sprake is van asbest.

 4. Indienen van bezwaarschrift

  Het bezwaar maken tegen een te hoge woningwaarde moet je 6 weken na de datum van het aanslagbiljet opsturen. Zorg voor een goede onderbouwing, eventueel met een alternatieve taxatie. Voor het gemak adviseren wij de voorbeeldbrief te raadplegen. Dikwijls volstaat soms al een telefoontje.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het jaar waarin het bezwaar is ingediend de tijd om te beslissen. Wijst de gemeente het bezwaar af? Dan is de weg naar de rechtbank mogelijk middels een hoger beroep met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde opvragen

Wil je meteen weten wat de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je het gemakkelijkste bekijken via https://www.wozwaardeloket.nl. Hier is iedere openbare woning op te zoeken. Je checkt hier bovendien de waarde van de afgelopen jaren. De huidige waarde van onroerende zaken kan iedereen gewoon inzien. In het samengestelde taxatieverslag is in te zien op basis waarvan deze waardes zijn gecalculeerd. Dit WOZ-rapport kun je opvragen bij je gemeente. Hieronder vergelijk je de gemiddelde woningwaardes van de laatste 6 jaar.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€194.0005,4%
2019€184.0005,7%
2018€174.0002,4%
2017€170.0002,4%
2016€166.0001,8%
2015€163.000
Ontwikkeling gemiddelde WOZ-waarde in gemeente Dantumadiel.

Ja, verlaag mijn WOZ-waarde

Verlaag gratis de waarde van jouw woning

woz-waarde-damwald-9104

Woningtaxatie in Damwâld

Wil jij een verlaging van de WOZ-waarde? Je hebt dan de optie om bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaarschrift WOZ Damwâld zal een stuk overtuigender zijn met een vakkundig taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie vergroot je de kansen dat jouw verzoek wordt gehonoreerd. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De investering van een WOZ-taxatierapport in Damwâld komt gemiddeld uit rond de €245. Neemt de gemeente je verzoek over, en wordt de WOZ aangepast? Vraag de gemeente om een vergoeding van de kosten van het taxatierapport, maar een plafond van €242.

Lokale taxateur zoeken
In deze tabel bekijk je taxateurs en makelaars in Damwâld die betrouwbare service bieden voor een uitgebreid taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Bekijk ook vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Dokkum, Wyns, Wytgaard, Wirdum en Swichum.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

Bekijk hier de FAQ met veelgestelde vragen

Wat wordt bedoeld met de WOZ-waarde?
De wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) is van toepassing op vastgoed. Elke huiseigenaar krijgt jaarlijks hiervoor een aanslag in de bus. Hiervoor gebruikt de gemeente een jaarlijks taxatierapport. De waarde van de WOZ bepaalt verschillende soorten belastingen. De WOZ 2024 is de inschatting van de waarde van een huis op 1 januari 2023 en wordt bepaald door kenmerken als: bouwjaar, oppervlakte, onderhoudsniveau, ligging, type woning, grootteen verkoopcijfers van woningen in de buurt.

Wat wordt er verstaan onder een WOZ-beschikking?
Normaal gesproken krijg je aan het begin van het jaar de WOZ-beschikking in Damwâld. In deze gemeentelijke beschikking check je de ingeschatte woningwaarde en de jaarlijkse gemeentelijke belastingen zoals de onroerendezaakbelasting (OZB), en ook de afvalstoffenheffing, rioolheffing en ledigingen van de container. Het waterschap rekent ook met deze gegevens. Ook gebruik je dit voor de berekening van eigenwoningforfait bij de inkomstenbelasting.

Waarom betaal ik OZB-belasting?
Hier gaat het om de onroerende-zaakbelasting die gemeenten opleggen aan huiseigenaren. Ben jij eigenaar van een huis? Dan kun je jaarlijks een gecombineerde-aanslag verwachten (begin van het jaar). Je vindt daarin bijvoorbeeld de OZB-heffing. In 2024 betaal je 0,1915% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Damwâld. In 2024 betaal je gemiddeld aan OZB €370.

Hoe komt de gemeente aan de WOZ-waarde?
De waarde wordt bepaald d.m.v. verschillende objectkenmerken. De gemeente verwerkt feiten als: plek van de woning, de oppervlakte, bouwjaar en vaak drie vergelijkbare koopsommen van woningen in de buurt in de regio. Data van het kadaster wordt gebruikt voor het bepalen van geverifieerde woninggegevens.

Wat is een taxatieverslag?
Op het moment dat je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, staat er ook een taxatieverslag voor je klaar. Je kunt dit rapport aanvragen bij de gemeente (www.dantumadiel.frl). In het taxatierapport zijn allerlei zaken zoals: adresgegevens, type object, oppervlakte van het perceel, bijgebouwen, kadastrale gegevens, bouwjaar. In het taxatieverslag tref je daarbij ook prijzen van andere vergelijkbare woningen die die rond 1 januari vorig jaar (de waardepeildatum) zijn verkocht.

Kan ik zelf een bezwaar indienen tegen een te hoge WOZ-waarde in Damwâld?
Je dient bezwaar te maken binnen 45 dagen na dagtekening van het aanslagbiljet. Neem het taxatieverslag goed door en onderzoek of de referentie huizen in de wijken inderdaad vergelijkbaar zijn. Klopt de WOZ-waarde niet met de werkelijkheid? Stel dan een bezwaarschrift op voor de gemeente (inclusief uitgebreide onderbouwing). Je kunt dit eenvoudig zelf doen middels onze voorbeeldbrief of laat het doen door een juridisch specialist.

Waarom zou ik bezwaar maken?
Als je het vermoeden hebt dat de WOZ niet juist is dan kan je bezwaar maken bij de desbetreffende ambtenaren. Dit kan ervoor zorgen dat de gemeente de woningwaarde herziet. De gemeentelijke heffingen zullen daardoor ook dalen. Disclaimer: ga je een woning in de verkoop zetten? Dan gelden er andere belangen. Potentiële kopers letten vaak extra goed op de WOZ-waarde, en baseren mede daarop het bod. Een lagere waardering onroerende zaken in Damwâld kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie