WOZ bezwaar Schelluinen

> Direct bezwaar maken

Als eigenaar van een onroerende zaak krijg je in de eerste 12 weken van het jaar de gemeentelijke aanslag met daarop de WOZ-waarde. WOZ houdt in: een inschatting van de waarde van jouw woning. Gebaseerd op deze woningwaarde kunnen diverse heffingen worden berekend zoals met name de OZB maar ook de inkomstenbelasting en eigenwoningforfait. Is de woningwaarde te hoog en ga je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde in Schelluinen? Hier vertellen we je precies welke opties je hebt.

 • De gemeente Molenlanden maakt elk jaar een schatting van de marktwaarde van het woonhuis.
 • Met behulp van de vastgestelde huizenprijs zul je gemeenteheffingen moeten betalen.
 • Het is zeer belangrijk de aanslag kritisch te bekijken zodat de heffingen niet onnodig hoog zijn.
 • De WOZ-beschikking die jij ontvangt in 2024 is de geschatte woningwaarde op peildatum 1 januari 2023.
 • Wanneer je het vermoeden hebt dat de berekening van de WOZ fout is gegaan kun jij bezwaar aantekenen. Je moet het bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet.
 • Het is vrij eenvoudig zelf te doen, of kies voor een jurist die alles uit handen neemt. Zij werken vaak op basis van no-cure-no-pay.

WOZ waarde Schelluinen 2024

Elke woningeigenaar krijgt een WOZ-beschikking. Informatie opvragen over de gemiddelde WOZ-waarde en de verschillende woonlasten in de gemeente? In de tabel hieronder verstrekken we een samenvatting van de huidige woonlasten in Schelluinen van een meerpersoonshuishouden. Eveneens kun je ook verder lezen over WOZ-kredieten.

ProvincieZuid-Holland
GemeenteMolenlanden
Postcode4209
Netnummer0183 (+31183)
Gemiddelde WOZ-waarde€286.000
OZB-tarief woningen0,1042%
Gemiddeld betaalde OZB€297
Rioolheffing€222
Afvalstoffenheffing€296
Totale woonlasten€792
Weergave van OZB, gemiddelde WOZ en gemeentelijke heffingen in Schelluinen.

Stel: je hebt een koopwoning in de gemeente Molenlanden. Hierbij hoort een WOZ-waarde van €236.000. In dit geval betaal je aan onroerendezaakbelasting €236.000 x 0,1042% = €246.

Direct een bezwaarschrift indienen?

Start met de gratis check en verlaag de belastingen

Bezwaar maken WOZ: waar kan ik dat doen?

Heb jij een te hoge WOZ-waarde in Schelluinen? Je kunt hiervoor een bezwaar indienen. Let op: je hebt hier zes weken de tijd voor, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. In het volgende stappenplan maken we je duidelijk hoe WOZ aanvechten in Schelluinen nu precies werkt.

In vijf stappen een lagere WOZ-waarde realiseren

 1. Wacht de beschikking af

  Het gemeentelijke aanslagbiljet krijg je aan het begin van het jaar. Of ga naar wozwaardeloket.nl om te zien of de waarde van 2024 al ingevoerd is. Je ziet hier ook een tabel met de waardes van de afgelopen jaren.

 2. Taxatieverslag opvragen

  Het beschikbare taxatierapport bekijk je in het digitale WOZ-loket Schelluinen. Gewoonlijk moet je daarbij je DigiD inloggegevens bij de hand hebben. Dit rapport is feitelijk een onderbouwing van de vastgestelde WOZ-waarde.

 3. Check huizenprijs

  Controleer of de waarde correct is. De heffingsambtenaar onderbouwt de waardering met verkoopcijfers van huizen in de omgeving. Ga na of deze woonobjecten dezelfde kenmerken hebben van jouw huis, of dat ze behoorlijk divers zijn. Een reden kan zijn dat ze gerenoveerd zijn of als er bij jou sprake is van veel achterstallig onderhoud.

 4. Bezwaar maken

  Het maken van het bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening ingediend zijn. Gebruik heldere en goede argumenten en vul het eventueel aan met een alternatieve taxatie. Om het je wat eenvoudiger te maken raden we aan onze voorbeeldbrief te bekijken. Soms kan je ook al e.e.a. regelen door even te bellen.

 5. Inhoudelijke toelichting gemeente

  De gemeente heeft tot het einde van het kalenderjaar de keuze dit bezwaar goed of af te keuren. Wordt jouw bezwaar afgekeurd? Dan kun je in beroep gaan tegen de uitspraak met een advocaat.

Huidige WOZ-waarde inzien

Direct bekijken hoe hoog de WOZ-waarde 2024 is? Dit kan je 24/7 inzien via het officiële WOZ-waardeloket. Op die website kun je elke woning opzoeken. Je vindt daar direct ook de vastgestelde waardes van de afgelopen jaren. De marktprijs van onroerende zaken is beschikbaar voor elke Nederlander. In het persoonlijke taxatieverslag wordt meer precies omschreven hoe deze waardes zijn berekend. Je kunt dit WOZ-rapport aanvragen bij de gemeente. Hieronder is de gemiddelde woningwaarde te bekijken van de afgelopen periode.

JaartalGemiddelde WOZ% verandering
2020€286.0003,6%
2019€276.000
2018
2017
2016
2015
Overzicht met recente WOZ-waarde in de gemeente Molenlanden.

Ja, ik wil een bezwaar indienen

Start gratis WOZ-bezwaar

woz-waarde-schelluinen-4209

Woningtaxatie in Schelluinen

Vind jij de WOZ-waarde die is vastgesteld niet realistisch? Dan raden we aan om bezwaar te maken. Het bezwaarschrift WOZ Schelluinen kan je goed onderbouwen met een taxatierapport. Aan de hand van een WOZ contra taxatie nemen de kansen toe dat je bezwaar gegrond wordt verklaard. Dit is namelijk een betrouwbare analyse het huis een minder hoge marktwaarde heeft dan de beoogde waarde die je gemeente bepaalde. De prijs van een WOZ-taxatierapport in Schelluinen ligt om en nabij de €280. Krijg je gelijk, en stellen ze de WOZ-waarde bij? De kosten van het taxatierapport kan je verhalen op de gemeente (tot een max. van €242).

Taxateurs in de regio vinden
In het schema hieronder verstrekken we taxateurs en makelaars in Schelluinen die jou kunnen ondersteunen met een erkend taxatierapport om een betere WOZ af te dwingen. Of klik door voor vastgoedadviseurs in de omgeving zoals in Buurmalsen, Tricht, Meteren, Geldermalsen en Est.

Geen taxatiebedrijven gevonden! Meld jouw bedrijf aan
In deze plaats zijn er nog geen taxateurs gevonden. Klik hier om een nieuw bedrijf aan te melden.

FAQ met veelgestelde vragen

Wat betekent de WOZ-waarde?
WOZ houdt in de wet Waardering Onroerende Zaken. Elke huiseigenaar krijgt jaarlijks een aanslagbiljet toegestuurd. Deze waarde wordt gebaseerd op de waarde van de woning op 1 januari 2023. De waarde van de WOZ bepaalt o.a. de IB, OZB en eigenwoningforfait. De WOZ 2024 is een indicatie van de verkoopprijs van jouw woning op 1 januari 2023 en wordt geschat op basis van aspecten als: bijgebouwen, type woning, oppervlakte, onderhoudsniveau, ligging, grootte en verkoopcijfers van huizen in de omgeving.

Wanneer ontvang ik een WOZ-beschikking?
Elk jaar ontvang je een WOZ-beschikking in Schelluinen. In deze documenten staan een indicatie van de woningwaarde en de periodieke gemeentelijke belastingen zoals natuurlijk de onroerendezaakbelasting, maar ook de afvalstoffen- en rioolheffing. Ook het waterschap gebruikt deze gegeven. Je gebruikt ze ook voor het bepalen van de hoogte van het eigenwoningforfait (inkomstenbelasting).

Wat is de OZB-belasting?
Hiermee bedoelt men de onroerende-zaakbelasting die je als eigenaar van een woning aan de gemeente betaalt. Bezit jij een woning? Dan ontvang jij elk jaar deze gecombineerde aanslag (gereed in februari). Op het aanslagbiljet vind je de OZB-heffing (totale kosten). In 2024 betaal je 0,1042% over de WOZ waarde aan OZB belasting in Schelluinen. Gemiddeld ligt deze belasting hier op €297.

Hoe wordt de WOZ-waarde vastgesteld?
Deze waarde wordt berekend op basis van modelmatige waardebepaling. Men kijkt naar thema’s als: waar staat de woning, hoe groot de woning is (oppervlakte), het soort woning en vergelijkbare woningen rond de waardepeildatum in de omgeving. In Nederland is het kadaster de instantie voor het verzamelen van erkende woninggegevens.

Waar vind ik mijn taxatieverslag?
Als je de definitieve aanslag van dit jaar hebt, kan je het aanvullende taxatieverslag opvragen. Deze kan je opvragen via de online omgeving van de gemeente (www.molenlanden.nl). In het taxatieverslag vermelden ze relevante details zoals: bijgebouwen, oppervlakte van het perceel, grootte van het pand, bouwjaar, kadastrale gegevens, adresgegevens. In het taxatieverslag vind je daarbij ook transactiecijfers van referentieobjecten die rond 1 januari 2023 te koop zijn aangeboden.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde in Schelluinen?
Een bezwaarschrift indienen bij de gemeente moet binnen 30 werkdagen nadat je de beschikking hebt gekregen. Vraag het taxatieverslag op (via DigiD) en vergelijk of de referentiewoningen in de wijken in hoofdlijnen hetzelfde zijn als jouw huis. Is de WOZ-waarde onrealistisch hoog? Schrijf dan een bezwaarschrift naar de gemeente (uiteraard met goede argumenten). Daarvoor is er een speciale voorbeeldbrief , bel even met de gemeente of schakel een juridisch specialist in.

Wanneer is het slim om bezwaar te maken?
Als je veronderstelt dat de WOZ te hoog (of te laag is) dan kan je een bezwaarprocedure starten. In het gunstige geval leidt dit ertoe dat de gemeente de woningwaarde herziet. Dit zorgt weer voor lagere (gemeentelijke) belastingen. Aandachtspunt: ga je verhuizen en wil je jouw huis verkopen? Dan moet je een goede afweging maken. Kopers letten vaak extra goed op de WOZ-waarde, aangezien dit een afspiegeling is van de reële prijs. Een lagere waardering onroerende zaken in Schelluinen kan een negatief effect hebben op de verkoopkansen.

Plaats een reactie