Onroerende zaak belasting

> Direct bezwaar maken

Betaalt u onroerende zaak belasting? Omdat u een zaak voert in een bedrijfspand dient u over de WOZ waarde van dat pand onroerende zaak belasting af te dragen. De onroerende zaak belasting is afhankelijk van de WOZ waarde bepaling door de gemeente. Zij bepalen namelijk op basis van gegevens van een jaar terug de WOZ waarde van uw bedrijfspand, waarmee de gemeente u verder belast. Het kan echter zijn dat u het pand zowel voor de bedrijfsvoering gebruikt maar dat u er ook bij in woont. Dan is het concreet de vraag voor hoeveel procent u het pand als woon- en als praktijkruimte gebruikt. Op basis daarvan kan het namelijk zijn dat u geen onroerende zaak belasting verschuldigd bent.

Scheiding woonruimte en praktijkruimte

Omdat u in het bedrijfspand de woon- als werkfunctie heeft, is het vang belang om te weten hoeveel procent woon- en praktijk ruimte u heeft. Is daarbij niet meer dan dertig procent bedrijfsruimte dan is het verstandig om die scheiding concreet vast te leggen, omdat dan meer dan zeventig procent woonruimte is. Voor de onroerende zaak belasting betekent dat dan de hoofdfunctie wonen is en dus wordt over de WOZ waarde van het pand geen onroerende zaak belasting in rekening gebracht. Kunt u aantonen dat de primaire functie van het pand wonen is echter de onroerende zaak belasting aanslag gaat daar nog niet van uit, maak dan bezwaar tegen de onroerende zaak belasting bepaling.

Hoogte onroerende zaak belasting

Gebruikt u het bedrijfspand voor meer dan dertig procent als praktijkruimte dan bent u verplicht om over de WOZ waarde van het pand onroerende zaak belasting te betalen. Ieder jaar legt de gemeente op nieuw vast hoeveel procent bedrijfspand eigenaren aan onroerende zaak belasting moeten betalen. Momenteel betaalt de bedrijfspand eigenaar 0,1099% onroerende zaak belasting over de WOZ waarde. U ziet dit is dus een rechtlijnige afdracht. Het is voor u wel de vraag of de door de gemeente vastgestelde WOZ waarde wel de juiste is. Dit omdat de gemeente bij de WOZ waarde bepaling gebruik maakt van verouderde gegevens, waarnaast in de tussentijd de waarde van onroerende goed aardig is gedaald. Dit betekent dat u via een bezwaar WOZ waarde bepaling ook kunt besparen op de onroerende zaak belasting.

De WOZ en OZB

De hoogte van de onroerende zaak belasting wordt dus vastgesteld op basis van de WOZ waarde van het bedrijfspand. Deze WOZ waarde wordt ieder jaar door de gemeente vastgesteld, echter deze waarde bepaling geschiedt op basis van verouderde gegevens. In de tussentijd is de huizenmarkt maar ook de waarde van onroerend bedrijfsgoed in waarde gedaald. Dit betekent dat er een duidelijk WOZ hiaat bestaat ten ongunste van u. De WOZ waarde wordt gebruikt door landelijke en gemeentelijke instanties om heffingen door te berekenen voor onder andere de inkomsten belasting, waterschapsbelasting, onroerende zaak belasting en woningen forfait. Het is dan ook van belang dat daartoe de juiste werkelijke WOZ waarde wordt gebruikt.

Bezwaar OZB en WOZ helpt

Indien u denkt dat u meer dan zeventig procent van het pand gebruikt als woonfunctie, maakt dan tegen de onroerende zaak belasting bezwaar. Ook is het verstandig om de WOZ waarde bepaling van de gemeente onder de loep te nemen. Zodra de WOZ waarde beschikking bij u op de mat valt, heeft u na dag stempeling nog zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Daartoe maakt u handig gebruik van gegevens van bedrijfspand waarde ontwikkeling van het kadaster of de lokale bedrijfspand makelaar. Ook u kunt besparen op uw onkosten door bezwaar WOZ en onroerende zaak belasting aan te tekenen.