Erfbelasting

> Direct bezwaar maken

Als u een erfenis krijgt, dan moet u over de waarde daarvan schenk- en/of erfbelasting betalen. Zo ook over de waarde van het onroerend goed. De WOZ-waarde van het onroerend goed is de grondslag voor het te betalen bedrag aan erfbelasting, een correcte vaststelling van deze WOZ-waarde is dan ook van groots belang. Naast gebruik te maken van de WOZ-waarde, maakt de belastingdienst gebruik van vrijstellingen om de hoogte van de erfbelasting te bepalen. Deze vrijstellingen zorgen ervoor dat u niet over de volledige waarde van uw onroerendgoed erfbelasting hoeft te betalen. De hoogte van de vrijstelling is echter wel afhankelijk van uw relatie met de overledene. Indien de waarde van wat u verkrijgt lager is dan de vrijstelling, dan hoeft u ook geen erfbelasting te betalen.

In 2012 heeft er een belangrijke verandering in de wet erfbelasting plaatsgevonden. Deze verandering kan van enorme invloed zijn op de hoogte van de door u te betalen erfbelasting. Het zit namelijk zo: ”indien iemand overleden is na 1 januari 2012, dan mogen de erfgenamen er voor kiezen of ze erfbelasting willen betalen over de WOZ-waarde van het jaar van overlijden of over de WOZ-waarde van het jaar na overlijden. In de huidige dalende markt kan deze verandering u al snel duizenden euro’s opleveren.

Door gebruik te maken van ons inschrijfformulier quickscan kunnen wij snel een gratis onderzoek voor u starten. Aan de hand van deze quickscan kijken we wat een relevante verlaging van de WOZ-waarde voor voordeel op de hoogte van uw erfbelasting kan zijn en adviseren wij u wat voor u de beste oplossing is. Vul de belastingvoordeel calculator in het rekenvoorbeeld volledig in en kijk alvast wat uw voordeel kan zijn. Onze belastingvoordeel calculator maakt gebruik van alle recente vrijstellingen.


Wat is Erfbelasting?

Als u een erfenis ontvangt, dan moet u hier misschien erfbelasting over betalen (voorheen voor 1 januari 2010 Successierecht). De hoogte van de erfbelasting hangt af van uw relatie tot de overledene en de waarde van de erfenis die u ontvangt. U betaalt erfbelasting als de overledene op het moment van overlijden in Nederland woonde of de Nederlandse nationaliteit had en nog geen tien jaar buiten Nederland woonde.

Hoogte erfbelasting bij WOZ

Hoeveel erfbelasting u moet betalen hangt af van veel zaken, zoals:

  • De relatie met de overledene.
  • De waarde van de erfenis.
  • De opbouw van de erfenis, b.v. onroerend goed.

Maakt één of meerdere (niet-)woningen onderdeel uit van de boedel van de erflater, dan betaalt u hierover erfbelasting. Belangrijke te weten is dat de WOZ-waarde van de woning de grondslag uitmaakt voor het te betalen bedrag aan erfbelasting. Het belang van een juiste WOZ-waarde is dan ook zeer groot. Degene die de erfenis ontvangt, moet de belasting betalen. Het kan voorkomen dat de WOZ-waarde van een huis door de gemeente te hoog is vastgesteld en dat de erflater hiertegen na de vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeente geen bezwaar heeft gemaakt. Het risico die de erfgenamen hiermee lopen is dat het te betalen bedrag aan erfbelasting substantieel hoger uitvalt dan noodzakelijk is. Het risico kan gelet op het tarief voor de erfbelasting al snel bestaan uit een nadeel van (tien)duizenden euro’s. Wij zijn u graag van dienst om in het kader van de erfbelasting de door de gemeente te hoog vastgestelde WOZ-waarde te verlagen. Maak hier dus snel en handig gebruik van.